Politikken

En vakker by med plass til alle

Last ned kortversjonen av programmet vårt som PDF her:

Haugesund Arbeiderparti har tro på byen og Haugesund sentrum.

Derfor tør vi ta tøffe og nødvendige valg for at vi skal bygge byen til å bli en attraktiv regionhovedstad med plass til alle.  

Vi har store ambisjoner for byen, og har i denne perioden tydelig vist at vi prioriterer både friske penger og kommunal ressursinnsats. Nye parker, opprustning av Haraldsgata nord, oppussing av biblioteket og andre kommunale bygg, for å nevne noe. For første gang på mange år har haugesundere sett at vi får mer liv, flere besøkende og et styrket grunnlag for å bo, handle og jobbe i Haugesund sentrum.

Det tidligere Høyrestyret ga oss en kommuneøkonomi ute av kontroll. Arbeiderpartiet og våre koalisjonspartnere tok allerede i 2015 nødvendige grep som igjen posisjonerer kommunen til å foreta nødvendige investeringer og øke ressurser til skole og helseinstitusjoner.  

Haugesund Arbeiderparti har tro på et sterkt fellesskap og at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om man kan velge et godt skoletilbud eller helsetilbud. Vi har derfor satt i gang omfattende prosjekter som skal gi kommunens innbyggere tilgang til moderne skoler, fremtidsrettet helsetilbud og både varme hender og dyktige lærere.

Haugesund kommune har hatt svak politisk ledelse i mange år. Noe som har resultert i manglende investeringer, redusert bemanning og utilstrekkelige ressurser til drift og vedlikehold.

Haugesund Arbeiderparti har sammen med våre koalisjonspartnere klart å snu denne trenden siden vi overtok i 2015 – og ønsker fornyet tillit for å fortsette arbeidet med å videreutvikle byen for alle.

Program 2019

Se hele programmet vårt for kommende periode nedenfor.