Fire år med Arbeiderpartiet ved roret

Mye har vi fått til - mye har vi ugjort

Haugesund Arbeiderparti møter kommunevalget I 2019 som det største partiet i bystyret med 19 representanter i den perioden som avsluttes. Med over 40 prosents oppslutning ga velgerne et tydelig signal om at det var behov for et retningsskifte for byen. Vi har vist styringsvilje og styringsevne i denne perioden, men har så vidt startet arbeidet for å gjøre Haugesund fremtidsrettet og attraktiv.

Vi gikk til valg i 2015 på følgende hovedpunkter:

 • Få orden på kommuneøkonomien etter mange år med underskudd
 • Starte arbeidet med sentrumsutvikling
 • Sørge for å fjerne alle ufrivillige dobbeltrom i omsorgssentrene
 • Gjennomføre nødvendig planarbeid for å kunne investere for fremtiden

Gjennom målrettet samhandling med seks andre partier i koalisjonen, har Arbeiderpartiet sørget for at fireårsperioden avsluttes med at vi innfrir på det aller meste av de viktigste valgkampsakene vi lovet velgerne i 2015:

1. Få orden på økonomien

 • Kommunens økonomi er i balanse. Over 165 millioner akkumulert underskudd er nedbetalt, og kommunen har igjen styring over egen økonomi med over 100 millioner i banken.
 • Kommunen kom ut av Robek-listen allerede i 2017 dvs. slutten på statlig kontroll av kommunens økonomiske disposisjoner
 • Kommunen er nå i stand til å gjøre nødvendig opprustning av skoler og institusjoner
 • Kommunen er igjen stand til å gjøre større investeringer i nye skoler og folkebad
 • Kommunen er igjen i stand til å ansette lærere og helse- og omsorgspersonell
 • Kommunen kan igjen se på muligheten for å redusere eiendomsskatten i løpet av neste periode

2. Starte arbeidet med sentrumsutvikling

 • Biblioteket er totalrehabilitert etter å ha vært forsømt i mange år
 • Bibliotekparken er etablert som en ny attraktiv grønn lunge ikke minst for barnefamilier
 • Prosjektet «fra Bytunet til Byparken» har gitt en flott og mer levende bygate – etter at det forrige politiske flertallet stanset prosjektet
 • Skatepark er etablert i Grytå for å bidra til et levende sentrum også for aktiv ungdom
 • En del offentlige bygg er rustet opp utvendig for å ivareta bygget, men også for å bidra til forskjønnelse av sentrum, heriblant Gamle slaktehuset, Karmsund Folkemuseum, Rådhuset, samt flere skoler som er pusset opp utvendig
 • Wrangelhuset med hagen/parken er kjøpt sammen med museet, og settes i stand som en ny attraksjon for byens innbyggere og turister
 • Ny sentrumsplan har bidratt til å redusere hindringer og tilrettelegger i større grad for nyinvestering
 • Siste del av sti rundt Skeisvannnet er under opparbeidelse etter 20 års behandling
 • Planer for utvidelse av Edda kino med to nye kinosaler er lagt fram
 • Fornying og vedlikehold av gater, vann- og avløpssystemer begynner å vise at vår satsing på sentrum er alvorlig ment, men mye gjenstår
 • Det pågår utredninger av ny parkeringstunnel med plass til flere hundre biler i sentrum

3. Ny byutvikling på Flotmyr

 • Ny områdeplan for Flotmyr er vedtatt
 • Første spadetak på Folkebad på Flotmyr tas snart
 • Det planlegges eget tilbud for eldre i avsatt område på Flotmyr

4. Ufrivillig bruk av dobbeltrom

 • Alle som ønsker det, får enerom på sykehjemmene etter at Vardafjell er ferdig rehabilitert

5. Gjennomføre planarbeid slik at kommunen igjen kan investere for fremtiden

 • Det er etablert ny skolestrukturplan som gir føringer på rehabilitering av skoler og nyinvesteringer

- Brakahaug skole er oppgradert etter å ha blitt skjøvet på siden første del av 2000-tallet
- Gard skole har allerede fått nybygg i perioden
- Skåredalen skole har allerede fått nybygg i perioden
- Breidablik skole er i gang med rehabilitering etter at å ha vært forsømt i årtier
- Nye Haraldsvang skole bygges etter at skolen har vært forsømt i mange år
- I tillegg har alle skoleelever fått egen digital enhet (PC eller nettbrett)

 • Det er etablert ny barnehagestrukturplan som viser fremtidsrettet organisering av sektoren

- Solandsbakkene barnehage er modernisert i perioden
- Ny barnehage på Sagatun er bygget i perioden
- Røvær barnehage er overført til private fordi dette sparer kommunen for millioner av overføringer til private hvert år.
- Det planlegges for ny kommunal barnehage på Flotmyr dersom befolkningsutviklingen fortsetter.

 • Planarbeid for morgendagens eldreomsorg er under utarbeidelse

- Ny plan skal legge fokus på at eldre kan bo lengre hjemme
- Ny teknologi skal tas i bruk
- Flere varme hender skal erstatte store institusjoner

6. I tillegg er følgende gjort i perioden

 • Alle ansatte får faste stillinger. Nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om utvidet mulighet for midlertidige stillinger, skal ikke tas i bruk i Haugesund
 • Det er innført krav om at kontrakter som Haugesund kommune inngår, omhandler bruk av lærlinger og begrensning av underleverandører – som tiltak mot sosial dumping. I tillegg må det rapporteres daglig bruk av lærlinger (unikt for Haugesund)
 • Opptrappingsplan mot 2 lærlinger pr 1000 innbyggere i kommunen er vedtatt i budsjett for 2019.
 • Piloter med økt grunnbemanning innen helse og omsorg er påbegynt. Dette gjøres parallelt med å redusere antall deltidsstillinger (ufrivillig deltid)
 • Vi startet opp «Mulighetskafe» i samarbeid med Aibel og NAV. Deretter tok to gründere over med Gründerloftet, støttet av kommunen. Nå bruker også Skape, Validé og Næringshagen samme lokale.
 • Bjørgene som Undervisningssykehjem ble reddet, i samarbeid med våre stortingsrepresentanter
 • COOP-saken – nybygg på Raglamyr - er i mål etter 15 år. Siste fase skjedde i samarbeid med våre stortingsrepresentanter
 • Legeutdannelse i Haugesund er nærmere en realitet

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Fire år med Arbeiderpartiet ved roret?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!