Byen som er fremtidsrettet og klimavennlig

En fremtidsrettet og grønn by

Haugesund Arbeiderparti ønsker å gjøre Haugesund kommune til en fremtidsrettet og grønn by i Norge. Det betyr bl.a. å bli en av byregionene med byvekstavtale som regjeringen støtter økonomisk. Dette kan gi byen store muligheter til å utvikle seg videre til en klimavennlig by. Dette vil forplikte oss til å legge større grad til rette for kollektivtransport og myke trafikanter. Dette vil også inkludere kollektivtrafikk på sjø, fortrinnsvis elektriske båter. Næringstrafikk vil også prioriteres i en slik satsning.

En framtidsrettet by inkluderer å bli en "Smart By” med digitalisering og effektive tjenester og registreringer. Kort sagt bruk av IOT (Tingenes Internett). Dette er vi godt i gang med.

Det betyr også at nye bydeler må være miljøvennlige med lavt energiforbruk og være mest mulig klimanøytrale.

Vi vil bygge på kommunens sykkel-  og gangstrategi og styrke denne betraktelig i årene som kommer.

Vi tror på å legge til rette for at fotgjengere og syklister kan komme seg raskt, billig og enkelt rundt i byen. For både unge og gamle er dette viktig, og for de som jobber i byen er det god helse i å kunne komme seg til og fra jobb på sykkel.

Vi tror på å gjøre byen vakker, å pynte med blomster i rundkjøringer og bed og ha humle- og bie-vennlige planter i kommunale bed.

Det betyr også å oppgradere byrommene og legge til rette for at disse brukes mer av innbyggerne. Der det er mulig må en søke å etablere flere uteoppholdsarealer, møteplasser og «grønne lommer (parker)».

Vi har startet med oppgradering av Haraldsgata mellom Bytunet og Byparken, og dette vil være førende for videre oppgradering av gågata vår. Arbeiderpartiet vil i årene som kommer årlig investere mange millioner på sentrum.

Vi arbeider for flere båtplasser i sentrum, og ønsker et sentrumsnært saltvannsbasseng. Dette vil også bidra til at flere mennesker bruker sentrum. En urban by er en framtidsrettet, grønn by.

Haugesund har allerede 10-kroners buss, og det er blitt en permanent ordning i denne perioden. Vi har ambisjoner om en autonom buss i sentrum, som kan være matebuss til kollektivtransport til andre bydeler og distriktet. Denne må samkjøres med kollektivtrafikken på sjø og elektriske bysykler. Elektriske bysykler kom på plass i 2019.

Nasjonen Norge ville få en kraftig utslippsreduksjon om varer fra kontinentet gikk direkte til Vestlandet og Karmsund Havn og ikke til Oslo/Gøteborg. Trailerne over fjellet slipper ut store mengder avfallsgasser. I tillegg vil trailerne da gå lokalt og sikre flere arbeidsplasser i vår region. Det vil også være et viktig grep mot kapotasje.

Sammen med nabokommunene har vi styrket Karmsund Havn i denne perioden, og vi ser fortsatt vekst videre. Killingøy er byens viktigste base innen offshore og subsea, men flere av bedriftene orienterer seg også mot offshore vind og mining. Garpaskjær kan også få et løft i neste periode i tillegg til økning i cruise-trafikken.

Haugesund Arbeiderparti vil:

 • At det skal bli lettere og tryggere å være syklist i Haugesund. Vi vil øke antall sykkelveier og få flere gjennomgående ruter
 • Få ned bruken av engangsplast. Som arbeidsgiver og som arrangør kan vi kjøpe inn produkter som ikke er av plast
 • At byen får flere elektriske bysykler
 • Legge ytterligere til rette for buss i neste perioden.  Vi vil øke kollektivbruken og sikre at «ti-kroners billetten» opprettholdes
 • Arbeide for økt bussfrekvens og flere trasséer med hyppigere avganger
 •  Vurdere muligheten for kombinasjonen taxi/buss som «hent-meg» ordning
 • Etablere flere hurtigladestasjoner for el-bil i byen
 • Gå i dialog med taxinæringen for økt bruk av el-biler i næringen
 • Inkludere humle- og bievennlige planter i kommunale bed
 • Jobbe for å øke innkjøp av kortreiste varer i kommunen
 • Legge til rette for drift av el-båt mellom fastlandet og øyene -inkludert Vibrandsøy og Karmøy
 • Vi startet arbeidet med Miljøyrtårnsertifisering i perioden, og ønsker å få alle enheter i kommunen sertifisert i løpet av neste periode
 • Innføre forsøksordning med frukt og grønt til frokost i skolen. Frukt som er i ferd med å gå ut på dato, hentes fra kolonialbutikkene. Dette hindrer også matsvinn
 • Øke antall grønne lunger i skolenes nærområder
 • Følge opp vårt tidligere vedtak om miljøkrav i alle kommunale byggesaker
 • Sluttføre oppgradering av alle kunstgressbaner for å redusere mikroplastutslipp, jfr NFFs veileder
 • Redusere matsvinn i kommunens institusjoner

Haugesund kommune har en vedtatt klima- og energiplan som sier at utslipp av klimagasser og energibruken skal være redusert med 20 % innen 2020. For Haugesund arbeiderparti er det viktig at disse målene nås.

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen som er fremtidsrettet og klimavennlig?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!