Våre hjertesaker for kommende bystyreperiode

Våre viktigste saker

Haugesund Arbeiderparti har store ambisjoner for byen. Det har vi med all tydelighet vist i den perioden vi nå har sittet ved roret.

Vi er et styringsparti som evner å se ut over en enkelt valgperiode – vi har langsiktige ambisjoner. Folkevalgte har et ansvar å se alle vedtak i et slikt perspektiv. Og vi oppfordrer derfor alle velgere å se på vårt og andres program i et slikt perspektiv.

Haugesund skal være en god kommune å bo i – også for våre barn og barnebarn.

Overordnet visjon og ambisjon

Haugesund Arbeiderparti har derfor en overordnet visjon om at Haugesund skal bli Norges vakreste by innen 2040. Hensikten er at alle beslutninger man tar på kort sikt skal bygge opp under visjonen på lengre sikt.

Haugesund Arbeiderparti vil også at kommunen skal ha et godt tjenestetilbud og være attraktiv som arbeidsgiver og næringskommune.

Vi tror dette må sees i en sammenheng. For å bli Norges vakreste by må kommunen være attraktiv allerede nå. Derfor vil Arbeiderpartiet hele tiden videreutvikle kommunen som arbeidsgiver, gi bedre skoletilbudet og helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker å utvikle næringsattraktiviteten og kulturbyen. Og vi ønsker å hele tiden utvikle vårt bysentrum til å bli levende og innholdsrikt.

Leverer kommunen innenfor alle disse områdene vil kommunens økonomi bli bedre. Kommunen settes da i stand til å gjøre ytterligere investeringer og satsninger mot å bli Norges vakreste by.

Våre hjertesaker for 2019-2023

  • Fortsatt fremtidsrettet by- og sentrumsutvikling
  • At nye Haraldsvang ungdomsskole er tatt i bruk og at alle byens barne- og ungdomsskoler er rehabilitert
  • At vi har gjennomført prøveordning med leksefri heldagsskole og konkludert
  • At vi har etablert en ny fremtidsrettet kommunalt eldreomsorgs-tilbud med nye løsninger og flere kvalifiserte hender
  • At vi får fullført byggingen av folkebadet – og startet byggingen av nye boliger på Flotmyr
  • At vi fortsetter en aktiv næringspolitikk med en fremtidsrettet næringsplan med tiltak
  • At vi tar et aktivt grep om kommunens utvikling i et helhetsperspektiv gjennom å få etablert Arbeidsgiverstrategi. Digitalisering skal være en del av dette arbeidet.

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Våre hjertesaker for kommende bystyreperiode?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!