Tidlig stemming til kommunevalget er åpnet

Spre ordet!

9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg og vi håper på størst mulig valgdeltagelse i Haugesund! Ved forrige kommunevalg var det kun 58% av Haugesunderne som stemte. Det må vi sammen klare å slå denne gang!
 
Har du ikke mulighet til å stemme på selve valgdagen eller i forhåndsstemmeperioden? 

Tidligstemmegivning

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du stemmer på servicesenteret i Kirkegata 85. Du trenger ikke valgkort, men du må ta med legitimasjon.

Åpningstid på Servicesenteret er:
Mandag-fredag 09.00 - 15.00 

Ordinær forhåndsstemmegivning

Den 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 6. september, og du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet.
 
Har du flyttet til ny kommune og ikke meldt flytting til Folkeregisteret i forkant av 30. juni, har du stemmerett i din gamle kommune. Du er altså nødt til å forhåndsstemme, med mindre du har tenkt til å være i kommunen du tidligere bodde i på selve valgdagen.
 
All praktisk informasjon om tidligstemming og valget finner du på valg.no