Tiden er inne for å redusere eiendomsskatten

Av Tønnes B. Tønnesen og Tonny Nundal

Bygård

I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg med løfte om å få orden på kommuneøkonomien etter mange år med underskudd. Etter fire år er løftet innfridd. Nå er tiden inne for å redusere eiendomsskatten – til glede for både private boligeiere og næringslivet.

En skakkjørt kommuneøkonomi var utgangspunktet for Haugesund foran valget i 2015. Derfor var en av de viktigste sakene Arbeiderpartiet gikk til valg på å få orden på kommuneøkonomien. Etter fire år med målrettet samhandling med seks andre partier i koalisjonen og stor innsats fra kommunens ansatte, kan vi konstatere at valgkampløftet er innfridd.

I dag er kommunens økonomi i balanse. Over 165 millioner i akkumulert underskudd er nedbetalt, og kommunen har igjen styring over egen økonomi med over 100 millioner kroner i banken. Kommunen kom seg ut av Robek-listen allerede i 2017, noe som betydde slutten for statlig kontroll av kommunens økonomiske disposisjoner.

Den nye økonomiske hverdagen gjør at kommunen nå er i stand til å gjøre nødvendige opprustninger av skoler og institusjoner, lærere og helsepersonell kan ansettes, sentrum kan utvikles og vi kan legge til rette for en aktiv næringspolitikk som over tid vil gjøre både byen og regionen mer attraktiv.

Med en sunn kommuneøkonomi har Haugesund blant annet bidratt til å styrke Karmsund Havn, flyplassen er sikret med kommunale og private midler, næringsparken på Gismarvik er overtatt av eierkommunene og satser med styrket ledelse og nytt sterkt styre, og en ny områdeplan for Flotmyr vil legge grunnlaget for nye næringsarealer.

Eiendomsskatt har vært ett av mange verktøy for å få orden på kommuneøkonomien etter mange år med økonomisk vanstyre. Eiendomsskatt er omdiskutert, men har vært et helt nødvendig tiltak for å sikre gode tjenester og utvikling i kommunen de siste årene.

Haugesund er ikke alene om å kreve inn eiendomsskatt. Ifølge NRK er eiendomsskatt en del av inntektsgrunnlaget i 288 av landets kommuner. 14 milliarder kroner fikk kommunene inn i fjor. Halvparten kommer fra boliger og hytter, resten fra næringseiendommer, verk og bruk.

Når vi nå har fått orden på kommuneøkonomien etter mange år med underskudd, så lover Arbeiderpartiet i neste periode å redusere eiendomsskatten. I Haugesund er eiendomsskatten i dag 3,73 promille (minus 550 000 kroner i bunnfradrag) for bolig, mens eiendomsskatten for næringseiendommer er 5,15 promille.

Det vil være sosialt utjevnende å redusere eiendomsskatten, noe som er viktig for Arbeiderpartiet. Som eksempel kan vi ta med at dersom vi øker bunnfradraget fra 550 000 kroner til en million kroner for en normal bolig på 120 m2 og 1.950.000 i formuesgrunnlag, så vil årlig eiendomsskatt gå fra 5.408 kroner til 3.544 kroner – en reduksjon på 1.864 kroner.

For Arbeiderpartiet er det også viktig å senke eiendomsskatten for næringsbygg.

Redusert eiendomsskatt vil gjøre hverdagen enklere for mange boligeiere. Samtidig vil redusert eiendomsskatt for næringseiendommer bidra til at Haugesund blir en enda mer attraktiv kommune for både etablert og ny næringsaktivitet.

Tønnes B. Tønnesen er listekandidat #7 og sittende bystyremedlem for Haugesund AP.  Tonny Nundal er listekandidat #28.

Tønnes B. Tønnesen

Tønnes B. Tønnesen

Tonny Nundal

Tonny Nundal