Samarbeid i 4 nye år

Samarbeidsavtale for perioden 2019 - 2023 er signert.

Etter intense forhandlinger ble samarbeidsavtale for perioden 2019-2023 signert torsdag 19.09.2019. Venstre valgte å ikke bli med videre, så de 6 samarbeidende partiene har 27 av 49 representanter i det nye bystyret. Partiene var også enige om fordelingen av vervene i kommunale utvalg. Arne Christian Mohn (AP) fortsetter som ordfører og Trine Meling Stokland (SV) blir varaordfører. For øvrige verv er det nok noe diskusjon i partiene om hvem som vil bekle hvilket verv. Tor Inge Eidesen (SP) blir leder i Plan og miljøutvalget, Bjørn Erik Davidsen (MDG) blir medlem i formannskapet. 

Det nye bystyret har konstituerende møte onsdag 16. oktober. Den fullstendige samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøartiet de Grønne, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Pensjonistpartiet kan du lese i vedlagte pdf dokument.