Regjeringen foreslår å øke kommunens kostnader

Arne-Christian Mohn, Ordfører

Arne-Christian Mohn

Ordfører Haugesund for Arbeiderpartiet

Bra kvalitet på barnehagene i Haugesund

Haugesund Arbeiderparti erfarer at kvaliteten i barnehagene i Haugesund er svært god. Dette gjelder både de private og kommunale barnehagene. Men det er svært viktig at kravene til å drive er like.

Regjeringen vil at kommunen skal ha plikt til å finansiere nye barnehager

Derfor bekymrer vi oss over forslaget regjeringen har sendt ut på høring med endringer i barnehageloven og forskriftene. De foreslår blant annet at kommunen skal ha plikt til å finansiere nye barnehager, selv om det er overskudd av barnehageplasser, slik det er nå.

Høringen påpeker at dette kan føre til mindre effektiv barnehagedrift og høyere kostnader for kommunene og dermed høyere tilskudd per barn til private barnehager. Dette kan i så tilfelle føre til konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen eller opprettholdelse av nivået for eiendomsskatt. Regjeringen øker altså skattetrykket for folk flest.

Det oppsiktsvekkende er at departementet forslår at unødvendig økte overføringer til private barnehageaktører skal finansieres av stat og kommune, nå som de har spådd trangere kommuneøkonomi i framtiden.

Effektivisering av kommunale barnehager har spart innbyggerne for millioner

Haugesund kommune har de siste årene klart å øke effektiviteten i de offentlige barnehagene, og dermed sikret en besparelse på flere millioner årlig. Denne innsparingen risikerer vi nå å miste gjennom regjeringens iver etter å sikre de private barnehageaktørene enda mer overskudd.

Høyre i Haugesund har hele tiden jobbet imot

Innsparingen kommunen har jaktet etter, har Haugesund Høyre gått imot helt siden rådmannen forslo dette første gang for over 10 år siden. Dette har kostet innbyggerne titalls millioner. Som sammenligning har utbetalingen fra Karmøy kommune til de private aktørene vært lavere fordi de har drevet mer effektivt med større kommunale barnehager.

Skjev fordeling privat/kommunal i Haugesund

En annen utfordring i Haugesund er fordelingen mellom kommunale og private barnehager. Der de fleste kommuner balanserer med 50/50-fordeling mellom private og kommunale barnehageplasser (inkl. f. eks Høyrekommunen Bærum), har Haugesund bare 11 % kommunale. Det betyr f. eks. at om kommunen driftet alle sine kommunale barnehager 1 million dyrere, ville utbetalingen til de private være 9 millioner mer, fordi det var 9 ganger så mange private barnehagebarn.

Arbeiderpartiet vil at de private skal ha likeverdig tilskudd som de kommunale, men da må en sammenligne epler med epler. Etter at kommunen økte størrelsen på sine barnehager, er satsene pr. barn justert ned og nærmer seg Karmøy.