Ny Risøybru kritisk for Aibel

- og hele Haugalandet

Aibel kran

Med et pennestrøk fjernet Høyre og Frp Risøybrua fra Haugalandspakken i 2013 – uten at det var diskutert i formannskapet. Uten ny Risøybru står Aibel – en av regionens største arbeidsplasser – i fare for å miste konkurransekraften sin.

Haugesund Arbeiderparti og ordfører Arne Christian Mohn har ved flere anledninger tatt initiativ for å få ny Risøybru inn i Haugalandspakken igjen. Det er ingen enkel øvelse, men Arbeiderpartiet vil fortsette å stå på for at en ny bruløsning kan realiseres så raskt som mulig.

For Aibel er sikker veiforbindelse til og fra Risøy en forutsetning for å opprettholde driften på dagens nivå. Det er gitt dispensasjon til 10 tonn akseltrykk på den 80 år gamle Risøybrua, mens Aibel er avhengig av transport opp til 12 tonn. Alternativet for Aibel er å bruke lektere og kranfartøy. Dette er svært kostnadskrevende og reduserer risøyverftets konkurransekraft betydelig. Dermed settes også hundrevis av arbeidsplasser i fare om vi ikke får til en ny veiløsning i løpet de nærmeste årene.

Kommunens største arbeidsgiver

Aibel er kommunens største private arbeidsgiver, og er viktig for alle som har sitt virke der og daglig legger ned en stor innsats for at virksomheten skal vokse og utvikle seg i en knallhard bransje. Men virksomheten gir også ringvirkninger i form av skatteinntekter, kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører og er en viktig bidragsyter til detaljhandelen, noe som indirekte bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og gjøre regionen som helhet attraktiv. Å legge forholdene best mulig til rette for virksomheten har derfor stor betydning for hele Haugalandet. Samtidig vil det være et viktig bidrag til å få tungtransporten bort fra sentrumskjernen.

De andre kommunene på Haugalandet har hatt en lunken holdning til å bidra til å få ny Risøybru inn i Haugalandspakken igjen. Isolert sett – og i et kortsiktig perspektiv – kan man ha forståelse for det. Men i et lengre perspektiv vil en svekkelse av Aibel også ramme nabokommunene negativt. Derfor bør det være i alles interesse å bidra til å finne løsninger for veiforbindelsen over til Risøy.

Ny Risøybru må prioriteres

Slik det ser ut nå, blir det vanskelig å få ny Risøybru inn i Haugalandspakken i perioden som varer frem til 2023. Men det er ikke umulig. Det er fortsatt anledning til å prioritere Risøybru foran prosjekter som er prioritert i dag. Og ikke minst er det mulig å se på løsninger som er enklere og langt billigere enn løsningen som nå foreligger.

Det er ikke sikkert at Rolls Royce-løsningen som er foreslått fra Statens Vegvesens side er den eneste farbare vei. Det må være mulig å diskutere både veibredde og seilingshøyde. En enklere løsning vil bidra til å ivareta interessene til de som bor på fastlandssiden på en bedre måte, det vil redusere kostnadene vesentlig og det kan sikre igangsetting av prosjektet langt tidligere enn det vi har mulighet til i dag. Til det beste for Aibel, kommunen, byens innbyggere og hele regionen.

Tønnes B. Tønnesen er listekandidat #7 og sittende bystyremedlem for Haugesund AP.  Tonny Nundal er listekandidat #28.

Tønnes B. Tønnesen

Tønnes B. Tønnesen

Tonny Nundal

Tonny Nundal