Min kropp - mitt valg

Om innskrenkninger i retten til selvbestemt abort

Ingeborg Skjølingstad, 4. kandidat

Ingeborg Skjølingstad

Gruppeleder Haugesund Arbeiderparti

I dag er jeg så sint at jeg holder på å grine. Er det dette regjeringskameratene vil profilere seg på – innskrenkninger i retten til selvbestemt abort?

Det betyr noe hvem som styrer. Vi så det allerede i 2013 da Kristelig Folkeparti fikk inn et punkt om legers reservasjonsrett mot å henvise til abort i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene.

I 2018 begynte abortkampen på nytt. Bakgrunnen var to forslag fremmet av Kristelig folkeparti om innskrenking av retten til selvbestemt abort.

I går ble dette altså vedtatt i Stortinget med 105 mot 64 stemmer – en historisk endring i abortloven. Vedtaket innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd. Dette betyr i klartekst at kvinner får innskrenket retten til å bestemme over sin egen kropp. Det er ikke lenger kvinnen som bestemmer men nemnda. Er dette første skritt der det vil komme flere innskrenkninger slik som vi nå ser i USA?

Arbeiderpartiet vil jobbe aktivt mot alle forslag om innskrenkninger i kvinners rettighet til å bestemme over eget liv. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Arbeiderpartiet er garantisten for kvinners uinnskrenkede rettigheter og mot at denne retten uthules.

Min kropp – mitt valg.

Ingeborg Skjølingstad om abort