Liv Auestad ny leder i Haugesund AP

Liv Auestad ble valgt til ny leder i Haugesund Arbeiderparti på årsmøtet den 22. januar 2018.

Liv Auestad, nyvalgt leder.

Nyvalgt leder Liv Auestad.

Rundt 35 medlemmer møtte fram på Haugesund AP sitt årsmøte på Gamle Slaktehuset mandag 22. januar. Styrets og bystyregruppens årsberetning beskriver et aktivt og engasjert lokalparti som i koalisjon med 6 andre partier styrer Haugesund. Liv Auestad ble valgt som ny leder etter Ragnhild Bjerkvik. Bjerkvik har ledet lokallaget gjennom tre valgkamper, ble behørig takket av som leder, men fortsetter som varamedlem i styret.

I 2018 skal partiet forberede kommunevalget i 2019. Valgliste med kandidater skal settes opp, program skal utarbeides. Haugesund Arbeiderparti har takket ja til å være en av utvalgte  Modellkommuner i valgkampen i 2019. Det betyr hjelp, erfaringsutveksling og samarbeid med andre modellkommune og partiet sentralt. Liv Auestad overtar Haugesund Arbeiderparti ved begynnelsen av et spennende nytt år. Hun håper mange medlemmer vil engasjere seg i arbeidet framover. Med mange valgkampløfter innfridd og med relativt god økonomi skulle partiet da stå godt rustet til kommunevalget i 2019.