Lærlinger er fremtidens fagarbeidere

Forby bemanningsbyråer i fagopplæringen

Odd Magne Skogland Sjursen

SV la frem et ønske om forbud mot bemanningsbyråer i fagopplæringen i stortinget 16. mai. Og ble nedstemt av regjeringspartiene. Her åpnes det for en utredning for å se hvorvidt bemanningsbransjen kan godkjennes som lærebedrift og ta imot lærlinger.

Dette er svært uheldig, særlig med tanke på den svake viljen fra regjeringen når det kommer til å håndheve det nye lovverket som strammer inn vilkårene til innleiebedrifter. Her ser vi at flere bedrifter driver ulovlig innleie, og fortsatt opererer med elendige arbeidsavtaler.

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere i Norge, og de trenger vi mange av i årene som kommer. Da kan vi ikke legge til rette for at de skal få en mer ustabil læretid hvor alt avhenger av hvilke prosjekter bemanningsbyrået har til enhver tid, med mulighet for å sendes rundt på ulike bedrifter, med ulike veiledere og ledere å forholde seg til.

Ved å legge til rette for å tilby fagopplæring gjennom ett bemanningsbyrå, så svekker man statusen for lærlingen, og har i ettertid ingen reell mulighet for fast ansettelse etter fullført læreløp. Som lærling trenger man å vite hva og hvor man jobber, en plan for opplæring iht. læreplan og trygge veiledere å forholde seg til. En lærling skal ikke bli en billig salgsvare som kan sendes rundt på anbud, men være i en fast bedrift gjennom læretiden. Hvis ikke formålet til bemmaningsbransjen lengre er å innhente arbeid for kortvarige behov, så er det ikke lengre grunnlag for ikke å ansette folk i faste og hele stillinger i produksjonsbedrifter.

Aibel kran

Foto: Tor Inge Fredriksen