Intensjonsavtale om kraft til Haugalandet

Ordførerinitiativ fremskyndet arbeidet

Ordførerne Sigmund Lier, Arne-Christian Mohn og AP-nestleder Bjørnar Skjæran på Haugaland Næringspark.

Haugaland Næringspark, Haugaland Kraft, Gassco og Statnett skrev tirsdag under på en intensjonsavtale som sikrer hele regionen rikelig med strøm i framtiden, uavhengig av Hydro sine planer på Karmøy. 

Kraftbehovet for de store industriarbeidsplassene på Haugalandet er høyt, og dettte har vært en begrensende faktor for både etablert og ny industri. Spesielt for Gassco er dette en veldig viktig sak.

Med bakgrunn i usikkerhet omkring Hydro sine planer på Karmøy ble Statnett sitt arbeid med bygging av ny kraftlinje utsatt, og Statnett mente at linjen tidligst kunne komme på plass rundt 2030-2031.

Ordførerne i Haugesund, Tysvær og Karmøy ønsket likevel linjen, og tok initiativ overfør Statnett for å få fortgang i saken, og lovet å forskuttere utredningskostnadene til ny linje.

Utredningen er nå gjennomført og har fått løftet behovet for energi i regionen vår både for eksisterende industriarbeidsplasser, men også for store aktører som ønsker å etablere seg i Haugaland Næringspark.

Tirsdag ble det klart at intensjonsavtalen er signert, og det er fantastisk gode nyheter for regionen vår!

I følge konsernsjef Hakon Borgen i Statnett var det det felles engasjementet fra ordførerne som var avgjørende for hastigheten i prosessen. "Dette er fremtidens måte å samarbeide om prosjekter mellom stat, kommune og næringsliv."

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn sier dette til Haugesunds Avis:
"Sigmund Lier og jeg tok initiativet til et møte i april med Statnett og avtalene er nå allerede på plass. Så nå legges det til rette for en rekke nye arbeidsplasser i regionen som er grønne, sier ordføreren. "

Les hele saken på H-avis.no; https://bit.ly/30nxMDc 

Tysvær-ordfører Sigmund Lier sier følgende på sin Facebook-profil:
"Hardt arbeid lønner seg alltid! Næringsetablerarar står i kø for å etablere seg på Haugalandet. Nok kraft har vore den kritiske faktoren. I dag kom svaret frå Statnett; arbeidet med ny 420 kw linje frå Blåfalli til Gismarvik startar opp igjen. Dette gir energi til Gassco og mogleg elektrifisering av Kårstøanlegget og til kraftkrevjande industri som er på veg til Haugaland næringspark."

Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett har videre uttalt Ref. Haugesunds Avis 20. aug. 19)– Det vi i dag ser av forbruksplaner gjør at vi forventer å starte opp igjen prosjektarbeidet med ny ledning inn til Haugalandet. Vi ønsker å jobbe sammen med de lokale aktørene for å legge til rette for dette. Så snart vi har oppdatert det samlede behovet, har vi et bedre grunnlag for å inngå avtaler, som igjen åpner veien for å videreføre prosjektarbeidet, har Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett, tidligere uttalt. 

Denne saken er også basert på sak på Energiteknikk.net. Les hele saken her: https://energiteknikk.net/2019/08/avtale-om-kraft-til-haugalandet