Bystyret, utvalg og våre lokalpolitikere - følg med!

Medlemmene og varamedlemmene i bystyret er også fordelt på verv i formannskapet, de kommunale hovedutvalgene og en rekke andre styrer, råd og utvalg.

Arbeiderpartiet har 19 av 49 medlemmer i bystyret og inngår i en flertallskoalisjon på 31 medlemmer sammen med Krf, MDG, Pp, Sp, SV og V. På kommunens nettsider finner du en oversikt over de kommunale utvalgene, hvem som sitter hvor og når de har møter. Med litt leting finner du også reglementer for møtene og f.eks. hvilke saksområder det enkelt utvalg har ansvar for. 

Møtene er åpne for publikum. Saker som ikke er offentlige må eksplisitt unntas. Har du ikke anledning eller så stor interesse at du vil møte opp, kan du følge bystyret, formannskapet og plan- og miøjøutvalget sine møter direkte på WEB-TV

Saksdokumentene til sakene som skal behandles er også offentlig og kan leses eller lastes ned i sin helhet .

Gruppemøter om ukens utvalgsmøter holdes mandager kl. 18.00 på partikontoret i Gml. Meieriet i Sørhauggt. 145. Gruppemøtene er åpne og er også det forumet hvor interessegrupper kan be om å få presentere saker de ønsker tatt opp eller sin side av saker som står på dagsorden. 

Arbeiderpartiet sin bystyregruppe (se bildet) er en engasjert forsamling med variert kompetanse. Gruppemøtene er svært nyttige for å forankre partiets holdning og standpunkt i svært forskjellige fagområder. Sakene starter i de utvalgene hvor man har verv etter interesse og engasjement. Til slutt skal imidlertid alle ha en mening og stemme når sakene kommer til bystyret, uansett hva som er den enkeltes interessefelt.

Bystyregruppen