Haugesund - Mot 2024

God næringsutvikling forutsetter god kommuneøkonomi

Tønnes B. Tønnesen

Tønnes B. Tønnesen

Privat næringsdrivende/Bystyremedlem

Det går mot valg med dertil hørende mer eller mindre “troverdige” valgløfter?

Haugesund har i snart fire år vært styrt av en politisk konstellasjon som byen ikke har hatt tidligere. Med Arbeiderpartiet i spissen og seks andre partier med på laget. En storkoalisjon som har vist handlekraft og stor enighet om nødvendige endringer for byens utvikling.

Har vi tjent Haugesund godt?

Arbeidsbetingelsene da vi overtok var krevende. Byen hadde stor arbeidsledighet, kommunekassen var tom og en gjeld på 165 millioner som måtte tjenes inn før byen igjen kunne styre sin egen økonomi!

Vi hadde ikke handlerom. Dette gjorde det vanskelig å tjene byen som vi ønsket. En tung periode med uønskede dobbeltrom på våre sykehjem, reduksjon for skole, vedlikehold og mange gode prosjekter som vi ikke var i stand til å støtte.

Våre valgløfter i 2015 var først og fremst å drive byen med overskudd - for å få handlekraften tilbake og starte arbeidet med alle de gode prosjektene vi ønsker for byen vår. I 2017 var vi i pluss, og nå har vi over 100 millioner i kassen. Det er faktisk nå vi kan starte det store arbeidet og prioritere gode prosjekter for byen!

Det er i den siste tiden skrevet mye positivt om alle de synlige resultatene i sentrum. Dette er imidlertid bare starten på vårt mål om at Haugesund skal bli:

Norges Vakreste by innen 2040!

Arbeiderpartiet har fokus på at et godt sentrum, er vår viktigste ressurs som by! Det er dette som gir Haugesund identitet, bærekraft og tiltrekker seg nye innbyggere.

Men byens økonomiske handlekraft skal også bidra til at byen får flere arbeidsplasser, og mye er allerede gjort de siste årene:

  • Karmsund Havn IKS har fått økte lånerammer fra eierkommunene for bl.a. å utvide Killingøy-basen og ikke minst storutbygging på Husøy.
  • Flyplassen er sikret med private og kommunale midler.
  • Næringsparken på Gismarvik (Norges største) er overtatt av eierkommunene, her satses det nå med styrket ledelse og sterkt nytt styre. Vi har tro på at Gismarvik i tiden fremover kan tilføre regionen nye fremtidsrettede bedrifter.
  • Grunderloftet er godt igang og viser allerede til gode resultater, med nye typer arbeidsplasser.
  • Vi ser nå endelig en positiv trend for handelsnæringen i Haugesund sentrum. Optimismen er påfallende.

Listen er enda lengre og fremtiden enda mer spennende. Ikke minst gjelder dette maritim sektor, der det arbeides godt for å styrke byen som maritim hovedstad.

At kommunen vår nå kan bidra til utviklingen har sin årsak i at vi nå er “Herrer (og damer) i eget hus” med god kontroll på kommunens økonomi.

God næringsutvikling forutsetter nemlig god kommuneøkonomi

God økonomisk kontroll kan også i neste omgang føre til lavere eiendomsskatt (som er den eneste skatte kommunen kan påvirke). I første omgang kan bunnfradraget økes slik at de med enklest type bolig vil få størst relativ reduksjon av skatten.

Når du går til valgurnene i september håper vi du også ser frem mot 2024. Vi lover å videreføre vårt målrettede arbeid med sunn økonomisk vekst for både kommunen som helhet, Haugesund sentrum og ikke minst kunne bidra til god nærings- og arbeidsplassutvikling for Haugesund i mange år fremover.