Gi din stemme til fellesskapet!

Herdis Gunn Rødne

Herdis Gunn Rødne

Kandidat #6

Retten til å stemme har ikke alltid vært en selvfølge, men ble vunnet steg for steg. I dag har alle stemmerett, fattig som rik. Ikke som før i tiden da det kun var de rike som hadde stemmerett. 17. juli i år var det 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett her i landet. En seier for demokratiet.

55,7% stemte ved forrige kommunevalg

Det er imidlertid mange som ikke benytter seg av denne retten. Ved kommunevalget i 2015 var det bare 55.7 prosent som stemte i Haugesund, selv om kommunevalget kan ha stor betydning for våre hverdagsliv.

Jobber du i kommunen, velger du din egen arbeidsgiver. Det har faktisk mye å si hvilket parti som styrer. Arbeiderpartiet har forpliktet seg til å satse på kompetanse, tilby faste stillinger og bygge en heltidskultur. De ansatte er kommunens største ressurs og bør bli behandlet som det. De bør vises tillit og gis kompetanse. Arbeiderpartiet ønsker at de ansatte i kommunen skal være trygg på at deres jobb ikke blir satt ut på anbud, og har som mål at alle som ønsker det skal bli tilbudt 100 prosent stilling.

Folk merker forskjellene

Erna Solberg hadde rett da hun før valget i 2013 sa at folk vil merke forskjellene. Med høyreregjering har vi virkelig merket forskjellene, ikke fra første dag, men betydelig i løpet av nærmere 6 år. Noen eksempler er skatt på tjenestereiser, redusering av arbeidsavklaringspenger og kutt i bostøtte. I tillegg har det blitt kutt i mange støtteordninger for kronisk syke. Resultatene blir at flere blir skjøvet enda lenger unna arbeidslivet. Mange får vesentlig dårligere råd, og flere går fra statlige ytelser til kommunale sosialhjelpen.

Vi ønsker ikke økt privatisering av barnehage og eldreomsorg

Høyresidens politikk går i retning av å privatisere kommunale tjenester som barnehage og eldreomsorg. Vi får et samfunn der den enkeltes lommebok bestemmer mer; det blir ikke like muligheter for alle, men større forskjeller som svekker fellesskapet.

Høyrepolitikken skaper over tid større distanse mellom grupper i samfunnet, både økonomisk, kulturelt og velferdsmessig.

Arbeiderpartiet går inn for å utjevne disse forskjellene ved å skape trygge, inkluderende fellesskap der det også er rom for at individet kan utfordre seg.

Arbeiderpartiet ønsker et ryddig og velorganisert arbeidsliv for alle.

Kommunens tjenester må drives av kommunen slik at fellesskapets penger går til samfunnets felles oppgaver. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi løser de viktige oppgavene sammen. Sterkere fellesskap gjør at alle får like muligheter i livet.

Din stemme kan være avgjørende

Når du velger hvilket parti du skal stemme på, så er du med på å bestemme om vi skal ha fellesskapsløsninger eller privatisering av vår felles velferd. Din stemme kan være utslagsgivende; derfor er det viktig å bruke stemmeretten sin og delta i lokaldemokratiet.


Herdis Gunn Rødne

Listekandidat # 6

Haugesund Arbeiderparti