Fremtidens helsehjelp

Arne-Christian Mohn, Ordfører

Arne-Christian Mohn

Ordfører Haugesund Arbeiderparti

Jeg brenner for å gi best mulig hjelp til de eldre som trenger det. Tilbudet må tilpasses pasientens behov, ikke ut ifra hva kommunen tilbyr. 

Vi er på vei, men vi er ikke i målfør pasienter og pårørende opplever at det er de som bestemmer.

I mange år har vi vært opptatt av å bygge flest mulig sykehjemsplasser. Men er det det vi trenger mer av?

På Havnaberg spurte jeg hvor mange som ville bo på sykehjem. Ingen rakk opp hånden. Min mor bodde de siste årene av sitt liv på enerom på sykehjem og var dement. Hadde hun det bra?

Alle pleierne gjorde det de kunne for henne, men hun var konstant urolig - hun ville hjem.

I Danmark har de bygget bofellesskap med fellesområder i stedet for flere sykehjem, der de som har råd til det, kjøper sin egen bolig, mens kommunen kjøper bolig til de som ikke har råd til det. Dermed bor de hjemme.

En av leilighetene kan være for pleierne. Da kan de rykke ut på kort varsel etter behov, og pasientene får færre å forholde seg til om vi samtidig får flere heltidsstillinger. Og det skal vi.

Ved hjelp av dagens velferdsteknologi vil det være mulig å skreddersy tilbud som også kan justeres om det kommer gjester eller om en skal ut på tur.

Det blir nesten som å ha en egen assistent. Samtidig blir det mye lettere å bevare verdigheten.

Dette er fremtidens helsehjelp og vi begynner nå.