Forsvar arbeidsmiljøloven - Styrk fagbevegelsens kampkraft

Program 1. mai i Haugesund

Det er mange gode grunner for å gå i 1. mai-tog. LO i Nord-Rogaland inviterer til 1. mai-arrangement sammen med AP, SV og Rødt.

Hovedparolen er Forsvar arbeidsmiljøloven - Styrk fagbevegelsens kampkraft.

Videre passer følgende paroler rett inn i valgkampen til Arbeiderpartiet. "Tjenestepensjon fra første krone", "Styrking av yrkesfagene - med lovmessig rett til lærlingeplass" og "Ja til hele og faste stillinger" kommer til å bli veldig viktige for oss denne valgkampen.

Forøvrig mener vi at det alltid er viktig å lytte til ungdommen. Å støtte flere kvinner i problematikken og å anerkjenne Palestina som egen stat er også velkjente saker i Arbeiderpartiet.

En god parole vi også kunne ønsket oss på 1. mai: "Jobb Nr.1: Arbeid til alle!" 

Her er alle parolene som LO legger opp til:

  • Tjenestepensjon fra første krone
  • Støtt ungdommens klimaopprør
  • Styrk yrkesfag - lovfest retten til lærlingeplass
  • Ja til (folkestyre og) faglige retter - Norge ut av EØS
  • Ja til hele og faste stillinger
  • Kryss flere kvinner inn i politikken
  • Anerkjenn Palestina som egen stat
  • Redd industrien - NEI til ACER!
  • Nei til profitt på velferd
  • Stans ny kald krig - Forby atomvåpen

Vi håper så mange som mulig blir med oss og går i tog 1. mai. Vel møtt!

Program 1. mai