Det hainnle om å leve

Leserinnlegg av Grete Müller

Grete Müller

Grete Müller

Listekandidat for Haugesund AP

Min kjære nordnorske farmor Anna var født i 1896 og levde til hun var 85 år. I mer enn halvparten av sin levetid engasjerte hun seg sterkt for de eldres kår, og for at alle skulle få en trygg alderdom på eldreinstitusjonen i kommunen. Den som vi på hjemstedet mitt kalte for Gamlehjemmet. Det var der alle endte sine dager når de ikke lengre kunne stelle seg selv i eget hjem. Men da farmor nådde det punktet at hun ble mer og mer avhengig av hjelp, ville hun ikke høre snakk om å flytte til Gamlehjemmet. Nei, det var hjemme i sin egen vesle leilighet hun ville være – med alle sine kjente og kjære ting omkring seg.

Farmors reaksjon overrasket meg i 1981: Gamlehjemmet var jo det stedet som farmor hadde ment var best for alle eldre mennesker i byen vår som kom i en situasjon der de ikke lengre klarte å dekke egne behov for mat, hygiene, renhold eller administrere medisinene sine selv.

Men nå som jeg selv er på god vei mot de sytti, skjønner jeg farmor veldig godt: De fleste eldre ønsker å bo i sine egne hjem så lenge de kan! Med den hjelpen som er nødvendig fra fellesskapet – selvfølgelig!

Haugesund AP ønsker å være garantist for at eldre som ønsker det kan få bo hjemme så lenge det er forsvarlig og ønskelig – selvsagt med tilstrekkelig hjelp fra en hjemmetjeneste som har tid til å yte den hjelpen som er nødvendig. En viktig oppgave for hjemmetjenesten kan være å legge forholdene til rette for at så mange som mulig kan benytte velferdsteknologiske hjelpemidler i hjemmet sitt.

Velferdsteknologi som styres av mobiltelefon eller nettbrett kan gi større trygghet – dag og natt. Velferdsteknologi gir muligheter for lettvint kontakt med kommunen, pårørende eller andre som yter tjenester når du trenger det. Du kan bruke velferdsteknologien til å avbestille hjelpen dersom en invitasjon dukker opp, eller gi påminnelse om avtaler som du måtte ha til for eksempel lege, fysioterapeut, fotpleier eller besøk av en venn. Det handler om å være sjef i eget liv, og det handler om å styre så mye som mulig selv.

Haugesund AP mener at vårt parti har de beste løsningene for at den enkelte kan ha et trygt og aktivt liv i et bymiljø som er godt tilpasset alle. Et levende bysentrum med forretninger, spisesteder, kulturtilbud og masse grønne arealer, som det er lett å ferdes i, og som enkelt kan nås med gode kollektivtilbud – for det handle om å leve, som Kine Hellebust synger om.

Les mer om Grete sine hjertesaker her!

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug