Årsmøtet for Haugesund Arbeiderparti

Årsmøtet ble avviklet den 13. februar med et frammøte på grensen til hva lokalet kunne tåle.

Takk for langt medlemsskap.

Jan Bøhler var hovedtaler og trekkplaster. Han snakket om utviklingen av utenforskap og gjengtendenser som viser seg over hele landet.

Kåre J. Olsen, Olav Reiersen, Helge Hansson og Thor Dagfinn Bjelland ble hedret for 30 års medlemskap på årsmøtet onsdag 13.2. Ytterligere tre og to medlemmer med henholdsvis 30 og 20 års medlemskap, var ikke til stede, og vil bli hedret ved en annen anledning.
Et engasjert årsmøte, med et fremmøte som nesten overgikk hva lokalet kunne tåle, lover godt for valgåret 2019.
Årsmøte behandlet innkomne forslag og valgte følgende styre:

Leder, Gudrun Caspersen - ny som leder, Nestleder, Silje Hellesen - ny,  Styremedlem – sekretær, Grete Müller - ny som sekretær Styremedlem – kasserer, Thor Dagfinn Bjelland - ikke på valg, Styremedlem – kvinnekontakt, Marianne Hirzel - ny,     Styremedlem – studiekontakt, Odd Magne Sjursen Skogland - ny Styremedlem, Frank Olsen - ny.    

Og følgende varamedlemmer: Inger Mæland - ny som vara, Erik Waagaard - ny som vara, Flor De Maria Vold - ny, Jan Inge Klakegg - ny.