Representant

Thor Dagfinn Bjelland

Industrisnekker (48)

Thor Dagfinn Bjelland

Gift. 2 barn. 

Utdannet Industrisnekker. Er nå uføretrygdet. 

Liker musikk og sport (på TV). Kan kaste dødt med liten ball. Bor på Bleikemyr, er synshemmet (RP) og stort sett i godt humør, kanskje noe sta, og allergisk mot høyrepolitikk. Aktiv i NBF og RP foreningen.

Hjertesaker: Kollektiv-traffikkens vilkår, og tilrettelegging for barn og unge. Kommunens ordninger med støttekontakt og BPA.