Representant

Roald Bø

Sivilarkitekt (51)

Roald Bø

Samboer. 3 barn.

Jobber i OPUS arkitekter. 

Interesser: Friluftsliv, Tegning, Historie, Samfunnsfag, Litteratur og Verden.

Hjertesaker: Sosial likhet, individuell frihet.