Representant

Herdis Gunn Rødne

Fagarbeider (66)

Herdis Gunn Rødne

Gift. 3 barn.

Bakgrunn fra TV/HTV og brei erfaring som fagforeningsleder. Har hatt flere verv innenfor fagbevegelsen. 

Hjertesaker: At alle skal få en lik mulighet i livet, uavhengig av økonomi, Gode offentlige velferdsordninger. Gode arbeidsforhold og hele faste stillinger.