Representant

Mercedes Aarvik

Koordinator for Rus og psykiatri (48)

Mercedes Aarvik

Mercedes er 48 år, og er opprinnelig fra Peru. Hun er gift med en Haugesunder og har to barn.

Hun jobber som koordinator for Rus og psykiatri (ROP) i Tysvær Kommune. Hun har tidligere jobbet i Helse Fonna, og vært leder i flere år for "I jobb Haugesund" ved Kirkens Bymisjon. Hun er utdannet sykepleier og har tatt videreutdanning i rus og psykiatri. Omsorg for folk med rusproblemer er viktig for henne. Mercedes brenner for denne målgruppen, ettersom hun har sett flere enkeltpersoner bli kasteballer i helsesystemet. Daglig ser hun at mange lider under veldig vanskelige forhold.

«Vi har fortsatt en jobb å gjøre for denne målgruppen.» har Mercedes uttalt. Hun mener samhandlingen og koordineringen av tjenestene kan bli bedre. Videre mener hun at mange rusavhengige savner meningsfulle aktiviteter i hverdagen. «Selvstigmatisering kan føre til selvmedisinering og fare for tidlig død. Dette kan være er et resultat av at de ikke klare å komme tidsnok til behandling, eller blir avvist av systemet. Kompetanse og riktige holdninger er viktige redskaper for å forstå denne målgruppen.»