Representant

Tønnes B. Tønnesen

Eiendomsutvikler (65)

Tønnes B. Tønnesen

Gift. 3 barn.

Utdannet Byggmester. Jobbet som bedriftsleder og lang styreerfaring.

Hjertesaker: Økonomi og kontroll. Trygghet.