Representant

Hege Østensjø

Funksjonsleder (50)

Hege Østensjø

Har kjæreste og 3 voksne barn. 

Utdannet sykepleier med videreutdanning som intensivsykepleier. Jobber på Haugesund sykehus som Funksjonsleder på intensivavdelingen.

Liker å trene. Bor på Bakarøynå. Liker å bruke byen mye, og å benytte de mange av kulturtilbudene i byen. Da hun bor i sentrum bruker hun byen til både handel og fornøyelse. I 2015 ble hun valgt inn i bystyret som folkevalgt og har denne perioden sittet som leder i Kultur- og festivalutvikling og nestleder i Utvalg oppvekst.

Satsing på sentrum, at folk skal bo i og bruke sentrum mer. Bidra til at flere bruker sykkel. God eldreomsorg med fokus på at de eldre får bo hjemme lengst mulig og godt samarbeid mellom sykehus og kommune.