Representant

Kjell Inge Bråtveit

Rektor (55)

Kjell Inge Bråtveit

Utdannet lærer. Jobber som rektor ved Skudenes ungdomsskole. Far til 2 sønner. 

Bystyremedlem og leder av Utvalg oppvekst, trener i Djerv 1919, styremedlem i UNi-K og Frivillighetssentralen. 

Hjertesaker: Barn og unges oppvekstvilkår.