Representant

Tor Inge Fredriksen

Daglig leder (52)

Tor Inge Fredriksen

Tor Inge Fredriksen er gift og har tre barn. 

Han er utdannet ingeniør, økonom og Master of management. Han har bl.a jobbet mange år i forsvaret, på Aibel, TV Haugaland, Enter Eiendom og nå som daglig leder av Norconsult Haugesund/Ryfylke.Tor Inge har vært engasjert i en rekke frivillige verv som bl.a Julemarkedet i Haugesund, KFU, Haugesund Sentrum, Gårdeierforeningen, Haugalandskonferansen og Markedsforeningen. 

Han sitter i Bystyret, Formannskapet og er styreleder i Haugesund Parkering.

Hjertesaker: By- og sentrumsutvikling, næringsutvikling og gode fellesskapsløsninger.Skal Haugesund bli en attraktiv og levende by for kommende generasjoner, må vi tørre å satse skikkelig på å bygge byen innenfra. Flere må bo, jobbe og handle i sentrum.

Kommunen må fortsette å investere i byen etter mange år med forfall. Dette ser vi allerede etter fire år med nytt politisk styre at fungerer. Om kommunen går foran som et godt eksempel vil private investorer og gårdeiere komme etter.

God næringsutvikling handler først og fremst om at kommunen støtter opp om de sterke næringene i regionen gjennom bl.a å sikre gode rammevilkår og infrastruktur. Videre er mangfoldet av lokal  leverandørindustri og handelsnæring viktig for å sikre attraktive arbeidsplasser og et velfungerende arbeidsmarked. Kommunen kan også her støtte opp gjennom god samfunns- og arealplanlegging. 

Gode fellesskapsløsninger er i god norsk tradisjon. Like muligheter og like rettigheter skal ikke være avhengig av foreldre eller egen lommebok. Kommunen må prioritere å bygge gode skoler, barnehager og institusjonsplasser – og fylle dem med dedikerte og kunnskapsrike ansatte.

Det skal være godt og trygt og vokse opp og leve i Haugesund.