Representant

Ingeborg Skjølingstad

Administrasjonsleder (41)

Ingeborg Skjølingstad

Gift. 3 barn.

Jobber som Administrasjonsleder i Rogaland Fylkeskommune. Hovedfag i Statsvitenskap.

Har jobbet 10 år i Haugesund kommune som sekretariatsleder, administrasjonsleder Karmsund vgs fra 2014 og gruppeleder HAP fra 2015. 

Hjertesaker: Skole, barnehage og likestilling

Er spesielt opptatt av at barn  - og unge skal få en så god oppvekst at de vender tilbake til Haugesund dersom de reiser ut for å ta utdanning, da må det også være jobber tilgjengelig. 

Haugesund skal også være en god by å bo i med et rikt kulturtilbud, et godt barnehagetilbud, gode skolebygg og fremover-lente skoleledere som er opptatt av at skolen skal driftes på en måte som gir best mulig læringsutbytte for eleven. 

Det skal være godt å bli gammel i Haugesund , vi skal ta godt vare på våre eldre og ha et tilbud om hjelp når de trenger det i hjemmet eller om de ikke kan bo hjemme lengre.