Gruppeleder

Johanne Halvorsen Øveraas

Økonom (33)

Johanne Halvorsen Øveraas

Bor med samboer og to barn på Hauge. Utdannet økonom og jobber i DeepOcean. 

Arbeid til alle er jobb nummer en og grunnsteinen for trygge liv. Vi skal fortsette arbeidet for en aktiv næringspolitikk i samarbeid med byens næringsliv for å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næring, men også fremme etablering av ny næring.  

På denne måten vil byen få flere gode og langsiktige arbeidsplasser.  Haugesund skal være en by med plass til alle. Dette krever gode fellesskapsløsninger som gir like muligheter for byens innbyggere.