Byen der kommune og trossamfunn står sammen

Religion og livssyn

Religion og livssyn spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, både for fellesskapet og for enkeltmennesker. Alle har rett til å praktisere religion og livssyn i tråd med trosfriheten og innenfor demokratiske spilleregler.

Arbeiderpartiet vil derfor ivareta sin rolle via Kirkens Fellesråd og være en tilrettelegger og støttespiller for trossamfunnene. Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn er et fellesgode som det offentlige bør legge til rette for. Tros- og livssynssamfunn utgjør en vesentlig del av frivillig sektor. Kulturkirken Skåre/Haugesund har arbeidet for dialog og toleranse mellom ulike livssyn. Dette er en viktig funksjon som Haugesund Arbeiderparti ønsker å bidra til blir videreført.

Haugesund Arbeiderparti vil:

  • At det offentlige skal stimulere til dialog mellom ulike religioner og livssyn, og mellom de ulike trossamfunn
  • Bidra til fortsatt støtte til Kulturkirken Skåre/Haugesund
  • Fortsette det gode samarbeidet med Kirkens Fellesråd

Er du enig med Haugesund Arbeiderparti om Byen der kommune og trossamfunn står sammen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!