Sekretær

Grete Müller

Pensjonist (68)

Grete Müller

Gift. 3 barn.

Cand.phil. – historie, UiO Høyskolen i Buskerud. Optikk, Kongsberg

Har sammen med ektefelle drevet optikerforretning i 40 år. Har en datter på 40 år med alvorlig funksjonshemning og har hatt ulike verv innen brukerorganisasjonen Norsk Forbund for Utviklingshemmede lokalt, regionalt og sentralt. Har hatt nestleder/ lederfunksjon i brukerutvalget i Helse Vest og er i dag leder for brukerutvalget i Helse Fonna. 

Hjertesaker: Helse, velferdsteknologi, opptatt av gode kommunale velferdstjenester. Barn – og ungdoms oppvekstvilkår i byen vår. Et livskraftig handelssentrum i Haugesund. Et levende bymiljø for hele befolkningen. Legge til rette for deltakelse av alle våre innbyggere. God organisering av hjemmetjenesten. som tar hensyn til den enkeltes behov. Legge til rette for at frivillige lag og foreninger kan bidra med aktiviteter som øker trivselen i befolkningen og reduserer utenforskap og ensomhet. At Haugesund kommune skal være regionsenter, ha en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke seg seriøse, aktører innenfor maritime næringer, handel, utdanning og servicefunksjoner. Sørge for et variert kulturtilbud innenfor kunst, musikk, teater og dans på høyt kunstnerisk nivå. At barn skal få et opplæringstilbud innen kulturskolen til en overkommelig pris. Skape gode møteplasser i sentrum av byen.