Studieleder

Odd Magne Skogland

Industrirørlegger (23)

Odd Magne Skogland

Jobber som industrirørlegger på Aibel. 

Interesser: Motorsport. Bruker tid på frivillig arbeid blant ungdom og bedriftens industrivern. 

Hjertesaker: Ungdom og det å gi dem en trygg og sunn oppvekst. Arbeidsliv og næring.